11 images pour takeshita-dori

 • 610-05391018

  Japon, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Libres de Droits

 • 700-03392404

  Takeshita-Dori, quartier Harajuku, Shibuya, Tokyo, région de Kanto, Honshu, Japon

  Rights-Managed

 • 700-03392402

  Takeshita-Dori, quartier Harajuku, Shibuya, Tokyo, région de Kanto, Honshu, Japon

  Rights-Managed

 • 610-05391017

  Japon, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Libres de Droits

 • 610-05391016

  Japon, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Libres de Droits

 • 600-01632887

  Personnes Shopping sur Takeshita-Dori, Tokyo, Japon

  Premium Libres de Droits

 • 700-03392403

  Takeshita-Dori, quartier Harajuku, Shibuya, Tokyo, région de Kanto, Honshu, Japon

  Rights-Managed

 • 855-02987036

  Takeshita Street, Harajuku

  Rights-Managed

 • 859-08358464

  Above view of people walking in Harajuku, Tokyo, Japan

  Rights-Managed

 • 855-03253860

  Porte d'entrée de la rue Takeshita, Harajuku, Tokyo, Japon

  Rights-Managed

 • 855-03253844

  Passerelle de Takeshita Street, Harajuku, Tokyo, Japon

  Rights-Managed