2 images pour church of panagia tou araka

  • 610-01578066

    Chypre, Lagoudera, église de Panagia Tou Araka, gros plan de l'iconostase, icône du Christ

    Premium Libres de Droits

  • 610-01578065

    Chypre, Lagoudera, église de Panagia Tou Araka, Christ Pantocrator

    Premium Libres de Droits