11 images for takeshita-dori

 • 610-05391018

  Japan, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Royalty-Free

 • 700-03392404

  Takeshita-Dori, Harajuku District, Shibuya, Tokyo, Kanto Region, Honshu, Japan

  Rights-Managed

 • 700-03392402

  Takeshita-Dori, Harajuku District, Shibuya, Tokyo, Kanto Region, Honshu, Japan

  Rights-Managed

 • 610-05391017

  Japan, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Royalty-Free

 • 610-05391016

  Japan, Tokyo, Harakuju, Takeshita Dori

  Premium Royalty-Free

 • 600-01632887

  People Shopping on Takeshita-Dori Tokyo, Japan

  Premium Royalty-Free

 • 700-03392403

  Takeshita-Dori, Harajuku District, Shibuya, Tokyo, Kanto Region, Honshu, Japan

  Rights-Managed

 • 855-02987036

  Takeshita Street, Harajuku

  Rights-Managed

 • 859-08358464

  Above view of people walking in Harajuku, Tokyo, Japan

  Rights-Managed

 • 855-03253860

  Gateway of Takeshita Street, Harajuku, Tokyo, Japan

  Rights-Managed

 • 855-03253844

  Gateway of Takeshita Street, Harajuku, Tokyo, Japan

  Rights-Managed