2 images for church of panagia tou araka

  • 610-01578066

    Cyprus, Lagoudera, church of Panayia Tou Araka, close-up of iconostasis, Christ Icon

    Premium Royalty-Free

  • 610-01578065

    Cyprus, Lagoudera, church of Panayia Tou Araka, Christ Pantocrator

    Premium Royalty-Free